english बोल्न नआउने

( राम र हरी कुरा गर्दै )
राम : ओइ ! त्यो हाम्रो हिरोनी रेखा थापालाई त englishबोल्ननी आउँदैन रैछ बै ।
हरी : हो र । कसरी थाहा पाइस त?
राम : मेलै पष्कक mभ💏भनेको त एक थप्पडपो गालामा हानी बै ।

Leave a Comment

Your email address will not be published.