भाग्यमा पैसानै पैसा

(हाकु काले पण्डित कहाँ हात हेराउन गएछ)

पण्डित : हेर बालक, तिम्रो भाग्यमा पैसानै पैसा छ ।
हाकु : हो है । अनि त्यो पैसा मेरो बैँक एकाउन्ट मा कसरी हाल्ने नि ?
😄😄😄पण्डित बेहोस 😄😄😄

Leave a Comment

Your email address will not be published.