बिरामीको समस्या

डाक्टर र बिरामीको जोक्स

बिरामी : डाक्टर साहाब मलाई त के भयो भयो, खाएपछि 🍛भोकनै लाग्दैन, सुतेपछि 🌃निन्द्रानै लाग्दैन ।
डाक्टर : ए तिमीलाइ ठुलो रोगले समातेछ । अब यसो गर्नु, राती घाममा🌞 बस्नु, सब ठिक हुन्छ ।

Leave a Comment

Your email address will not be published.