शेरेको कार

( शेरे कार 🚗धोइरहेको रैछ । त्यत्तिनै बेला एउटा अन्टी त्यहाँ आइपुगेछ र भनेछ )
अन्टी : कार धोइराको हो भाई ?

( शेरे लाई रिस उठेछ र भनेछ )
शेरे : हैन पानी खुवाइराको हो । पछि बढेर बस 🚌हुन्छ कि भनेर ।
😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄

Leave a Comment

Your email address will not be published.