बाँकी नम्बर

(छोरा ले गणितको रिजल्ट बाउलाई देखाउदै)

बाउ : गणितमा मात्र १ नं लेराइस । बाँकी नम्बर खै त ?
छोरो : बाकी ९९ नं पल्लो घरको पुजाले 👩 सँग छ । माग्न जाम बाउ ?
😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱

Leave a Comment

Your email address will not be published.