पढ्दै छोरा

आमा : छोरा तिमी के गर्दै हो ?
छोरा : म पढ्दै हो आमा ।
आमा : हो राम्ररी पढ् है । तिमी के पढ्दै हो बाबु ?
छोरा : हजुरको हुने वाला बुहारीको म्यासेज पढ्दै हो ।
😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄

Leave a Comment

Your email address will not be published.