जिन्दगी २ दिन को

(शेरे ज्योतिसको मा हात हेराउन गएछ)

जोतिस : बालक ! जिन्दगी २ दिन को हो ।
शेरे : ला ! मैले त हिजो भर्खर १ हप्ताको डाटा प्याक लिगे नि त ।

( ज्योतिस ठाउँको ठाउँ बेहोस् )

Leave a Comment

Your email address will not be published.