कस्तो देखेको छ ?

(पार्टीमा जानुअघि बुढीले नयाँ सारी लगाएर)

बुढी : मलाई यो पाहेैलो सारीमा कस्तो देखेको छ ?
बुढा : ठ्याक्कै तोरी बारीमा भैँसी 🐄चरेको जस्तो देखेको छ ।
(बुढीको हातबाट दरो कुटाई 👋🔨खायो बुढाले)

Leave a Comment

Your email address will not be published.