कुन ठाउँ बाट ?

(बुढाले आफ्नो बुढीलाई)

लोग्ने : तिमीलाई एक ठाउँबाट हेर्दा, मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ ।
स्वास्नी : (खुसी हुँदै) 🙌 कुन ठाउँ बाट ?
लोग्ने : टाढा बाट । 😉😉😉😉

( स्वास्नी खुब रिसाई )

Leave a Comment

Your email address will not be published.