कस्तो देखिएको छु

( शेरेको बुढी मज्जाले बसेर टि.भि मा cricket म्याच हेर्दै थिईन । शेरे नयाँ लुगा लगाएर तेहाँ बुढीको छेउमा उभिएर भन्यो )

शेरे : ए बुढी यता हेर त, म कस्तो देखिएको छु भन त ।

बुढी – चिच्याएर, छक्का छक्का ।

(शेरे छक्क पर्यो )

Leave a Comment

Your email address will not be published.