घडी हेर्नै आउँदैन

( बाउले शेरेलाई सोध्यो )

बाउ :शेरे कति बज्यो ? गएर घडी हेर् त ?

शेरे : बुवा मलाई त घडी हेर्नै आउँदैन ।

बाउ : त्यसो भए ठूलो सुई र सानो सुुई कहाँ–कहाँ छन्, हेरेर आइज ।

( घडी हेरेर आइसकेपछि )

शेरे : घडीको दुबै सुई घडीभित्रै छन् ।

Leave a Comment

Your email address will not be published.