बाङ्गो बनाउन

( धुर्मुसले कुुकुरको पुछरमा पाइप छिराउँदै गरेको देखेर सुन्तलीले चिच्याउँदै भनी )
सुन्तली : हेर, हेर यिनको बुद्धि, कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्ष ढुंगामा हाल्दा पनि सोझिँदैन भनेको कुरा सुनेको छैनौ तिमीले ?
धुर्मुस : तँ नकरा, बढी नबन् त । मैले कुकुरको पुच्छर सिधा बनाउन हैन, यो पाइपचाहिँ बाङ्गो बनाउन लागेको हुँ क्या ।

😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇

Leave a Comment

Your email address will not be published.