पत्नी साटेछ

( हाकुको पत्नीले समाचार हेर्दै आफ्नो बुढोलाई भनेछ )

हाकुको पत्नी : तपाईले थाहा पाउनु भयोे इन्डियामा एकजनाले साईकलसँग आफ्नी पत्नी साटेछ ।
हाकु : म भाको भए मोटरसाईकल भन्दा घटिमा त मरे पनि साट्दिन ।

Leave a Comment

Your email address will not be published.