घुम्न जान्छौ ?

केटा : मा संग तिमि घुम्न जान्छौ ?

केटि : कता जानेनी ?

केटा : तिमीलाई जता जना मन लाग्छ तेतै जाउँला।

केटि : तेसो भए सपपिंग (shopping) जाम न त।

केटा : कसम दिदि मैले त मजाक गरेको पो त।

Leave a Comment

Your email address will not be published.