elephant jokes in nepali

Elephant Jokes in Nepali

मुसो डन

एकदिन एउटा जँगलम 🌳हात्ती 🐘र सिँहको एकदम खतरा युद्घ भइरहेको रैछ । त्यतीनै बेला एउटा मुसोपनि 🐁त्यहीनै आइपुगेछ । अनि मुसो नजिकको रुखमा चढेर ताली मार्दै भनेछ–“हान हान जोले जित्छ, त्यो म सँग भिड्छ ।”
😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published.