Homework Jokes in Nepali

सजाय दिन

शिक्षक : हेर भाइ बहिनीहरु, जुन काम मान्छेले गरेको छैन, त्यसको सजाय उसलाई दिन मिल्दैन। बुझेउ त।

बिद्यार्थी : खुसि हुँदै। सर मैले आज होमवोर्क गरेको छैन। मैले नगरेको होमवोर्कको सजाय नहुनी भयो है।

😜😜😜😜

Read More

सारेको उत्तर

शिक्षकले गृहकार्य हेर्दै गर्दा शेरे को पालो आयो र उसको उत्तर चेक गर्नुभयो । तर शिक्षकलाई शेरेले उत्तर अर्कैको सारेको जस्तो लाग्यो र सोध्नुभयो ।
शिक्षक : तिम्रो उत्तर किन अरुकै उत्तर सगँ मिल्छ त? 😠
शेरे : अरे मिस । तपाईले सबैलाई एउटै प्रश्न गर्नुभएपछि उत्तर पनि त एउटै आउँछ नि । 👦😜

( शिक्षक त शेरेको उत्तर सुनेर बेहोस )

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published.