Math Jokes in Nepali

तगडा शेरे

( शेरेको बाउले गणितको प्रश्न गर्दै )

बाउ : भन् त छोरा ७ पछि कति आउँछ ?
शेरे : ७ पछि ८,९,१० आउँछ ।


बाउ : स्याबास् । मेरो छोरा निकै तगडा छ । अनि १० पछि नि ?
शेरे : १० पछि – गुलाम, मिस्सी, बादशाह अनि एकका आउँछ ।
♠♥♦♣♥♣♠♦♠♥♦♣♥♣

Read More

एक एक = तिन

शिक्षक : ल भन त, एक मा एक जोडेर कसरि तिन बनाउन सकिन्छ ?

शेरे : एक र एक को बिहे गर्दिने, ९ महिना पछि तिन हुन्छ। 👏👏👏👏👏👏

Read More

बाँकी नम्बर

(छोरा ले गणितको रिजल्ट बाउलाई देखाउदै)

बाउ : गणितमा मात्र १ नं लेराइस । बाँकी नम्बर खै त ?
छोरो : बाकी ९९ नं पल्लो घरको पुजाले 👩 सँग छ । माग्न जाम बाउ ?
😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published.