Tit for Tat Jokes in Nepali

स्वर्ग जाने हो ?

बाबा : बालक मलाई केहि दिएर सहयोग गर तिमीलाई स्वर्ग मिल्नेछ ।
बालक : के दिम त खई ? यसो गर तिमी यो नेपाल देश लैजाऊ ।
बबा : धत् ! नेपाल नि तिमीले दिएर हुने कुरा हो ?
बालक : अनि के स्वर्ग चैँ तपाईले दिएर हुने कुरा हो त ।

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published.