nepali stories

Nepali Stories (Nepali Katha)

Nepali Stories, Nepali Katha (नेपाली कथा)

All Stories in Nepali. Explore and Read Nepali Stories, Nepali Katha (नेपाली कथा) from Here.
Kid Stories, Moral Stories, Dantya Katha, Wisdom Stories, Love Stories and many more in Nepali Language.

two frog in well

The Two Frogs(दुई भ्यागुतो)

एक पटकको कुरो हो, भ्यागुतोको एउटा समूह पानीको खोजीमा जंगल वरपर घुमिरहेको थियो। अचानक, त्यो …
Read Full Story
More Stories Here

Sharing is Caring