Rajesh Dai Fun Facts VI

१. एकदिन राजेस दाइले एउटा चुरोट सल्काउनुभएछ । त्यो चुरोटलाई अहिले फोक्सोको क्यान्सर लागेको छ ।

२. राजेस दईलाई ६० मिनेट बित्न मात्र १० मिनेट लाग्छ ।

३. हामीले नागरकिता पाउन १८ बर्षको उमेर हुनुपर्छ तर हाम्रो राजेस दाई ले जन्मिएको १० सेकेन्डमा नागरिकता पाउनु भयो ।

४. राजेस दाईले no parking मा park गरे बापत traffic police ले फाइन भर्नुपर्छ ।

५. भन्छन ब्राहमण्ड फैलिदैँछ, तर बास्तबमा ब्राहमण्ड चै राजेसदाई बाट भागि रहेको हो ।

Leave a Comment

Your email address will not be published.