Ralph Waldo Emerson Quote 1

happiness quote in nepali

“रिसाउनुभएको हरेक १ मिनेटमा, तपाईले आफ्नो जिवनको ६० सेकेन्डको आनन्द गुमाउनुहुन्छ ।” – Ralph Waldo Emerson

Leave a Comment

Your email address will not be published.