Sholom Aleichem Quote 1

life tragedy quote in nepali

“जीवन बुद्धिमानको लागि सपना, मूर्खको लागि खेल, धनीको लागि नाटक र गरिबहरुका लागि विपत्ति भैदिन्छ ।” – Sholom Aleichem

Leave a Comment

Your email address will not be published.