Steve Jobs Quote 1

“कहिलेकाँही जीवनले तपाईको शिरमा इट्टाले हिर्काउँछ।तर कहिले पनि विश्वास नगुमाउनुहोस्।” – Steve Jobs

Leave a Comment

Your email address will not be published.