Steve Jobs Quote 13

“मलाई लाग्छ हामी सबैले अहंकार बाट जोगिनु आवश्यक छ किनकी जब तपाईं सफल बन्नुहुन्छ, यसले तपाईको ढोका ढकढक्याउँछ ।” – Steve Jobs

Leave a Comment

Your email address will not be published.