Steve Jobs Quote 14

“म मानिसहरूलाई सँधै सल्लाह दिन्छु – नपर्खनुहोस् ! जवान हुदैँ केहि गर्नुहोस्, जुन बेला तपाईंसँग गुमाउनको लागि केहि हुँदैन, र त्यो कुरा दिमागमा राख्नुहोस्।” – Steve Jobs

Leave a Comment

Your email address will not be published.