Steve Jobs Quote 6

“कहिलेकाँही जब तपाईं नया खोजी गर्नुहुन्छ, तपाईं गल्ती गर्नुहुन्छ। तिनीहरूलाई छिटो स्वीकार गर्न उत्तम छ, र तपाईंको अन्य आविष्कारहरू सुधार गर्दै अगाडी बढ्नुहोस।” – Steve Jobs

Leave a Comment

Your email address will not be published.