Steve Jobs Quote 8

“तपाईं केवल ग्राहकहरूलाई के चाहिन्छ भनेर सोध्दै तिनीहरूलाई दिने प्रयास गर्न सक्नुहुन्न किनकी तपाइँले यसलाई बनाउने बित्तिकै उनीहरूलाई अर्को नयाँ कुरा चाहिन्छ ।” – Steve Jobs

Leave a Comment

Your email address will not be published.