Steve Jobs Quote 9

“हिजो के भयो चिन्ता गर्नु भन्दा, भोलिको आविष्कार गरौं।” – Steve Jobs

Leave a Comment

Your email address will not be published.