Thomas Edison Quote 2

thomas edison quotes in nepali

“म असफल भएको छैन । मैले त त्यस्तो १०,००० तरिकाहरु पत्ता लगाए जसले काम गर्दैन ।” – Thomas Edison

Leave a Comment

Your email address will not be published.