Unknown Quote 1

success failure quotation in nepali

“तपाईले सफलताबाट भन्दा पनि बढि असफलताबाट सिक्नुहुन्छ । तपाई नरोकिनुस् । असफलताले तपाईको चरित्र बनाउँछ ।” – Unknown

Leave a Comment

Your email address will not be published.