Unknown Quote 2

quote in nepali

“गर्न सक्दैन भन्ने मान्छेले कहिले पनि गरिरहेको मान्छेलाई रोक्न हुँदैन ।” – Unknown

Leave a Comment

Your email address will not be published.