Unknown Quote 5

motivational quote in nepali

“एक चतुर व्यक्तिलाई के भन्ने हो थाहा हुन्छ र एक बुद्धिमान व्यक्तिलाई त्यो भन्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर थाहा हुन्छ ।” – Unknown

Leave a Comment

Your email address will not be published.